Kontrola kvality:

Spoločnosť R.P. Controls vznikla za účelom skvalitnenia výroby a pracovných procesov v stále viac sa rozvíjajúcom  automobilovom priemysle. Hlavnou úlohou je zabezpečiť výrobcom maximálnu kvalitu a bezchybovosť výrobkov a tým tak zabezpečiť najmenšie až nulové straty spojené s výrobou konkrétnych komponentov, ako i minimalizovať reklamácie predajcov a spotrebiteľov. Náš team sa skladá z mladých, kreatívnych a komunikatívnych ľudí,  odborníkov s dlhoročnou praxou v obore kontroly kvality, ktorí zabezpečia Vašej spoločnosti skvalitnenie výroby a postupov, plynulý chod prevádzky, s ponukou svojich schopností a znalostí, či už v oblasti priemyslu, ako i manažérskych schopností. Služby poskytujeme na území celej Slovenskej republiky i v zahraničí.

Ponúkame nové postupy a metódy pri riešení problémov s kvalitou výrobkov, nedostatočnou kontrolou pri výrobe, ako i presnú evidenciu, pravidelné vyhodnocovanie a štatistiky chybovosti výrobkov, ako napríklad:

  • vstupnú aj výstupnú kontrolu,

  • dennú kalkuláciu,

  • rýchle riešenie pálčivých problémov (sortovanie),

  • operátorov výroby, školených inšpektorov, vedúcich smien (teamleaderov).

 

Kontaktná osoba:

Radoslav Prikler

tel.: +421 919 082 618

e-mail: rado.prikler@rpcontrols.sk

Novinky

01.01.2018

Tu vás budeme informovať o našich službách a akciách, ktoré máme pre vás pripravené.