Búracie a murárske práce

  • Tento druh prác je vo väčšine prípadov nevyhnutnou súčasťou či už čiastočnej, alebo celkovej rekonštrukcie bytu, domu a nebytových priestorov. Každá stavba si vyžaduje špecifický prístup a odborné znalosti so skúsenosťami, vďaka čomu sa dokáže predísť značným problémom a predraženiu celkovej rekonštrukcie aj do budúcna. A preto, k tomuto druhu prác treba pristupovať nanajvýš obozretne a zodpovedne, čo docielite zvolením správneho postupu prác a v prípade, že si to situácia a druh prác vyžaduje, aj konzultáciou a spoluprácou so statikom.
  • Tento druh prác prináša zo sebou veľké množstvo stavebného odpadu a prachu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam našich majstrov a precíznym zabezpečením prostredia pred znečistením, dokážeme vo veľkej miere eliminovať rozšírenie odpadu do okolia a tak zabezpečiť spokojnosť Vašu ako i Vašich susedov.

Pod pojmom búracie práce sa rozumie:

  • → vypratanie bytu, pričom táto činnosť obnáša presuny, prípadne likvidáciu nábytku
  •  
  • → demontáž starého jadra, priečok, dverí, zárubní a okien
  •  
  • → odstránenie starých povrchov ako je farba, stierka a omietka, podlahovina, obklad…
  •  
  • → odborné a dôkladné prekrytie úsekov bytu, ktoré majú ostať bez zmien a teda bez akéhokoľvek poškodenia
Back to top