Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Posledná aktualizácia 16. októbra 2023
Dátum účinnosti 16. októbra 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti RP Controls sro, Pankúchova, Slovensko 851 04, Slovensko, email: info@rpcontrols.sk, telefón: 0919082618 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich údajov, ktoré zhromažďujeme, keď používate našu webovú stránku ( https ://www.rpcontrols.sk ). (služba“). Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v službe. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

  • AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

    • Údaje ktoré nám poskytnete v web formulári uchovávame len nevyhnutný čas pokiaľ prebieha komunikácia medzi zákazníkom v spoločnosťou R. P. Controls s.r.o.

Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak. zákona.

  • VAŠE PRÁVA:

V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na info@rpcontrols.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované, alebo ich používať.

  • SÚBORY COOKIE ATĎ.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto a vaše voľby v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

  • ZABEZPEČENIE:

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a následne nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

  • SŤAŽNOSŤ / POVERENÁ OSOBA PRE OCHRANU ÚDAJOV:

V prípade, že máte otázky týkajúce sa spracovávania vašich údajov, ktoré sú u nás dostupné, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu na adrese R.P Controls s.r.o, Pankúchova 1, email: info@rpcontrols.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Back to top